แหล่งรวมด้ายปักผ้าและอุปกรณ์ต่างๆครบวงจร

กับข้อเสนอที่มากมาย สำหรับวัสดุปักผ้าเพื่อตกแต่งและทางเทคนิคสำหรับผู้ผลิตสิ่งทออุตสาหกรรม ท่านสามารถพบด้ายคุณภาพสูง นวัตกรรมและอุปกรณ์เสริมต่างๆได้จากตราสินค้าที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงได้ที่นี่ แหล่งรวมครบวงจรสำหรับมืออาชีพ

 

Technical threads

Blending beauty, comfort or style with functionality is sometimes a challenge for textile producers. However, with the right innovative products, it is possible. Industrial embroideries manufactured with antistatic, flame-resistant, flame-retardant or electrically conductive threads will open new possibilities for your product development. Of course, you could also use other techniques to work with these threads.

More about technical threads

Which supplies make good embroidery?

Specialist top and bobbin threads

Identifying the right choice of thread is not always easy and, depending on the project, some criteria might be more relevant than others. Generally, you must consider the appearance, thickness, care instructions and colour fastness, available colours and their consistency, for which type of techniques and machines the thread is optimised, and certifications and compliance with the norms you are required to fulfil. Additionally, the quality of the bobbin threads will influence your results and efficiency during manufacturing.

Suitable stabilisers and frames

Working with backings, and with toppings when relevant, ensures that your fabric is properly stabilised during and after production. Finding and using the right one really makes a difference. The type of material and the design play the most import role for the choice. You must consider the thickness of the stabiliser, the texture and composition (ensuring the removal of the stabiliser later, either by cutting or tearing or by use of a water-soluble backing); the fixation process (in a suitably sized embroidery frame, with a temporary adhesive spray or a self-adhesive stabiliser).

The right needles

Needles differentiate themselves by their point style, shape, size and, when applicable, the properties of the coating. Depending on the embroidery machine which you are using, you need to choose the compatible forms. Each thread weight requires a suitable needle size, which is generally already specified by the producer. The needle tip is important in relation to the type of material that needs to be embroidered. Some needles might have a special coating or shape to make them, for example, more resistant or suitable for special threads.

Proper digitising

ลวดลายที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นหรือที่ท่านเลือกจำเป็นต้องมาจากซอฟแวร์การตีลายที่เหมาะสม เพื่อที่เครื่องจักรปักสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ   ขั้นแรก ท่านจำเป็นต้องพิจารณาจากไอเดียและทำให้มันเป็นงานง่ายขึ้นกับทุกๆส่วนที่จำเป็นและเหมาะสม  สำหรับการปักผ้าเพื่อการตกแต่ง ฝีเข็มที่ยาวและหนามีส่วนช่วยทำให้ดูว่าผ้ามีการปักอย่างเหมาะสมหรือไม่ ลายละเอียดเพียงพอหรือยัง ขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ และ ผลงานออกมาสวยเพียงพอหรือไม่