หลักจรรยาบรรณ

มาดีร่า เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในอุตสาหกรรมด้ายปักผ้าและเป็นอันดับหนึ่งของโลก

บริษัทดำรงสถานะนี้ได้เนื่องจากความมุ่งมั่นของเราต่อจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วนของธุรกิจของเรา

มาดีร่า ปฎิบัติต่อหุ้นส่วนของเราในลักษณะที่มาดีร่าต้องการที่จะได้รับการปฎิบัติจากหุ้นส่วนด้วยเช่นกัน นั่นคือความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

มาดีร่า ปฎิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เชื้อชาติ เพศและศาสนา มาดีร่าจะไม่ใช้แรงงานเด็กใดๆ มาดีร่าจะไม่จ้างงานบุคคลใดๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี มาดีร่าจะไม่ใช้แรงงานบังคับใดๆไม่ว่าจะเป็นแรงงานนักโทษ แรงงานขัดหนี้ แรงงานผูกมัดหรือในลักษณะอื่นๆ

พนักงานของมาดีร่า ต้องไม่ทำงานเกินกว่า 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับการทำงานล่วงเวลา วันหยุดธนาคาร วันหยุดอื่นๆ เป็นต้น มาดีร่าจะปฎิบัติตามระเบียบที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายของประเทศนั้นๆเป็นพื้นฐาน

มาดีร่าจะจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานของบริษัทอย่างน้อยตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำและจะไม่หักเงินสำหรับการกระทำความผิดทางวินัยใดๆจากพนักงาน

มาดีร่าจะให้พนักงานมีสิทธิ์ลาคลอดและลาป่วย แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องก็ตาม สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ มาดีร่าจะให้ผลประโยชน์ทั้งหมดตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง

มาดีร่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุขภาพเพื่อปกป้องพนักงานของบริษัท

การผลิต : กระบวนการผลิตของมาดีร่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้้งหมด

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ของมาดีร่า เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องสูงสุดและได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนว่าปลอดภัยสำหรับมนุษย์

การรีไซเคิล : เมื่อใดก็ตามที่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะมีการกำหนดไว้โดยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม มาดีร่าจะทำการรีไซเคิลสินค้าทั้งหมดที่บริษัทผลิตในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ