Bộ quy tắc ứng xử

 • Madeira là công ty toàn cầu trong ngành chỉ thêu và là SỐ MỘT toàn cầu.
 • Tình trạng này chỉ có thể đạt được nhờ cam kết của chúng tôi đối với ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TỐT NHẤT và sự cải tiến liên tục trong mọi bộ phận kinh doanh của chúng tôi.
 • Madeira đối xử với các đối tác của mình theo cách mà Madeira muốn được họ đối xử. Điều này có nghĩa là sự đối xử với sự công bằng, chính trực và tôn trọng lẫn nhau.
 • Madeira đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, giới tính và tôn giáo. Madeira sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ lao động trẻ em nào. Madeira sẽ không tuyển dụng bất kỳ người nào dưới 16 tuổi. Madeira sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ lao động cưỡng bức nào, cho dù là nhà tù, theo hợp đồng, bắt nợ hay các hình thức khác.
 • Không một nhân viên nào của Madeira phải làm việc quá 45 giờ mỗi tuần. Đối với thời gian làm thêm giờ, ngày nghỉ ngân hàng công, ngày nghỉ lễ, v.v., Madeira ít nhất sẽ đáp ứng các quy định bắt buộc về mặt pháp lý ở các quốc gia tương ứng.
 • Madeira trả lương cho nhân viên của mình ít nhất bằng mức lương tối thiểu và không trừ lương cho bất kỳ vi phạm kỷ luật nào từ nhân viên.
 • Madeira cho phép nghỉ thai sản và nghỉ ốm, ngay cả khi luật pháp của quốc gia tương ứng không yêu cầu. Đối với tất cả các lợi ích khác, Madeira cung cấp ít nhất tất cả các lợi ích đó, được ủy quyền hợp pháp tại quốc gia sở tại.
 • Madeira tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về quy định an toàn và sức khỏe để bảo vệ nhân viên của mình.
 • Sản xuất: Quy trình sản xuất Madeira hoàn toàn thân thiện với môi trường.
 • Sản phẩm: Sản phẩm của Madeira tuân theo các quy định an toàn cao nhất có thể và được chứng nhận là hoàn toàn an toàn cho con người.
 • Tái chế: Bất cứ khi nào có thể, dù luật pháp yêu cầu hay không, Madeira sẽ tái chế tất cả hàng hóa do mình sản xuất theo cách thân thiện với môi trường.