แหล่งรวมด้ายปักผ้าและอุปกรณ์ต่างๆครบวงจร

ข้อเสนอที่มากมาย สำหรับวัสดุปักผ้าเพื่อตกแต่งและทางเทคนิคสำหรับผู้ผลิตสิ่งทออุตสาหกรรม ท่านสามารถพบด้ายคุณภาพสูง นวัตกรรมและอุปกรณ์เสริมต่างๆได้จากตราสินค้าที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงได้ที่นี่ แหล่งรวมครบวงจรสำหรับมืออาชีพ

 

แผ่นรองปัก

การเลือก stabilizer ขึ้นกับประเภทของผ้า รูปแบบ และการใช้งาน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องตัดสินใจเลือกเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ แผ่นรองปักทั้งแบบฉีกทิ้ง หรือ แบบตัดทิ้ง วัสดุรองด้านบน และวัสดุพิเศษอื่นๆ ล้วนแต่มีส่วนสำคัญในการทำให้งานปักแข็งแรง คงทน และสวยงาม

ค้นหาแผ่นรองปักและวัสดุรองปักด้านบน

ด้ายเทคนิคพิเศษ

บางครั้งงานที่ผสมผสานระหว่างความสวยงาม ความสะดวก หรือคุณลักษณะเฉพาะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ผลิตสิ่งทอ งานปักอุตสาหกรรมที่เป็นงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ งานป้องกันไฟลาม งานไม่ติดไฟ หรือด้ายที่นำกระแสไฟฟ้า เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการพัฒนาสินค้าของท่าน  และแน่นอนท่านจะสามารถใช้ด้ายเหล่านี้กับงานที่ต้องการเทคนิคพิเศษของท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับด้ายเทคนิคพิเศษ

วัสดุแบบไหนทำให้ได้งานปักที่ดี?

ผู้ชำนาญทางด้ายปักและกระสวย

การคัดเลือกด้ายที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ซึ่งมันอยู่กับประเภทงาน ข้อกำหนดบางข้อที่อาจจะสัมพันธ์กับวัสดุอื่นๆ  โดยปกติแล้วท่านจะต้องพิจารณาถึงรูปลักษณ์ ความหนา การดูแลรักษา ความคงทนของสี สีที่มีให้เลือกใช้เพียงพอ และความสม่ำเสมอของสีด้าย เทคนิคอะไรหรือเครื่องจักรประเภทไหนที่เหมาะกับด้ายนั้นๆ มาตรฐานการรับรองต่างๆ หรือความสามารถทำตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของท่านได้  ยิ่งไปกว่านั้น คุณภาพของกระสวยจะส่งผลต่อผลงานและประสิทธิภาพในการผลิตของท่าน

stabilzer และสะดึงที่เหมาะสม

การทำงานควบคู่กันระหว่างแผ่นรองปัก ให้สัมพันธ์กับวัสดุรองปักด้านบนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผ้าของท่านจะยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งระหว่างปักและหลังจากปักงานเสร็จแล้ว  การค้นหาและใช้งานวัสดุที่เหมาะนำมาซึ่งความแตกต่าง ประเภทของวัสดุและรูปแบบมีบทบาทสำคัญในการเลือกของท่าน ท่านต้องพิจารณาถึงความหนาของ stabilizer เนื้อผ้า และส่วนประกอบอื่นๆ  (ให้แน่ใจว่าสามารถนำ stabilizer ออกได้ไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือฉีก หรือละลายน้ำ) กระบวนการตรึงงาน ( สะดึงขนาดที่เหมาะสม, สเปร์ยกาวชั่วคราว หรือ แผ่นรองปักติดกาว Self adhesive stabiliser).

เข็มที่เหมาะสม

เข็มมีความแตกต่างในตัวเองทั้งด้านรูปลักษณ์ปลายเข็ม รูปร่าง ขนาด คุณสมบัติของการเคลือบเข็ม ตามการใช้งาน ขึ้นอยู่กับประเภทจักรปักที่ท่านใช้ ท่านจำเป็นต้องเลือกรูปแบบที่ทำงานเข้ากันได้ดี ขนาดของด้ายต้องการขนาดเข็มที่เหมาะสมต่างกัน ซึ่งปกติทางผู้ผลิตผลงานจะเป็นผู้กำหนด  เข็มเป็นเคล็ดลับสำคัญมากในการทำงานให้สัมพันธ์กับประเภทของวัสดุที่ใช้ปัก เข็มบางประเภทต้องการการเคลือบชนิดพิเศษ หรือรูปร่างของเข็มที่เหมาะกับด้ายพิเศษเฉพาะ

การตีลายที่เหมาะสม

ลวดลายที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นหรือที่ท่านเลือกจำเป็นต้องมาจากซอฟแวร์การตีลายที่เหมาะสม เพื่อที่เครื่องจักรปักสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ   ขั้นแรก ท่านจำเป็นต้องพิจารณาจากไอเดียและทำให้มันเป็นงานง่ายขึ้นกับทุกๆส่วนที่จำเป็นและเหมาะสม  สำหรับการปักผ้าเพื่อการตกแต่ง ฝีเข็มที่ยาวและหนามีส่วนช่วยทำให้ดูว่าผ้ามีการปักอย่างเหมาะสมหรือไม่ ลายละเอียดเพียงพอหรือยัง ขั้นตอนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นหรือไม่ และ ผลงานออกมาสวยเพียงพอหรือไม่