เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมตราสินค้าของท่านด้วยการปักผ้า

คุณภาพของสินค้าของท่านจะบ่งบอกถึงคุณภาพของตราสินค้าของท่าน การตกแต่งสิ่งต่างๆ ด้วยการปักผ้าจะเพิ่มมูลค่าและสะท้อนถึงความมั่นคงของตราสินค้าต่อสาธารณะ ด้ายที่มีคุณภาพคงทนจะช่วยสื่อข้อความของบริษัท สีของด้ายของเราที่มีมากมายทำให้สามารถหาสีที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายและยังมีช่องทางเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานเเก่ผู้ปักผ้าและเจ้าของตราสินค้าในการสร้างแบบปักผ้าที่สมบุรณ์แบบ

เลือกด้ายเพื่อการออกแบบตราสินค้าที่โดดเด่น

การปัก 3D - โฟมลอยตัว

[Translate to Thailändisch:] Flower design in 3D embroidery with 3D foam

รวบรวมวัสดุ 3D เพื่อใช้ในชุดส่งเสริมการขายโดยใช้ด้ายที่หลากหลายและโฟม โดยเหมาะกับงานหมวก งานปะแต่ง หรือ streetwear.

บางไอเดียที่งานปักสามารถสร้างสรรค์ให้กับชุดส่งเสริมการขาย