TẤT CẢ THẺ ÁNH MÀU như phiên bản trực tuyến hoặc tải dạng PDF

Các thẻ ánh màu Madeira - Phiên bản trực tuyến hoàn chỉnh

Tại đây, bạn sẽ luôn tìm thấy các thẻ ánh màu hiện tại của chúng tôi dưới dạng phiên bản trực tuyến, nếu bạn muốn tải xuống, bạn sẽ tìm thấy thẻ ở bên dưới trong phần Tải xuống.

Các thẻ ánh màu Madeira (Phiên bản hoàn chỉnh)

MADEIRA Tải thẻ ánh màu xuống

Tất cả thẻ ánh màu khi một lần tải xuống

Thẻ ánh màu chỉ Kim tuyến của Madeira

Madeira shade card Sensa Green

Thẻ ánh màu chỉ Polyneon của Madeira (+ Green)

Thẻ ánh màu chỉ Kim tuyến CR của Madeira

Thẻ ánh màu chỉ Classic của Madeira

Thẻ ánh màu chỉ Fire Fighter của Madeira

Thẻ ánh màu chỉ Frosted Matt của Madeira

Thẻ ánh màu chỉ Burmilana của Madeira