Madeira Dịch vụ và Hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp đối với Madeira

Câu hỏi thường gặp và thông tin hữu ích khác về các sản phẩm Madeira.

  Thông tin thêm

Tài liệu tải xuống của Madeira

Kiến thức chuyên môn của chúng tôi dành cho bạn. Bạn có thể truy cập những gì bạn cần từ những kiến thức cơ bản mà chúng tôi đã ghi lại. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các tệp PDF để tải xuống miễn phí tại đây.

Tài liệu tải xuống của Madeira

Các thẻ ánh màu của Madeira

Mặc dù mọi nỗ lực đều được thực hiện để tái tạo chính xác màu chỉ, nhưng màu sắc trên màn hình của bạn hoặc được in trên giấy có thể không khớp chính xác với màu chỉ thực tế. Để đối sánh chính xác, vui lòng tham khảo thẻ ánh màu vật lý.

Các thẻ ánh màu của Madeira

Đối sánh ánh màu bảng PANTONE® của Madeira

Thêu là màu! Madeira cung cấp thẻ ánh màu PANTONE® phù hợp với chỉ thêu của chúng tôi. Sử dụng liên kết này để kết hợp thẻ ánh màu PANTONE® với chỉ thêu của chúng tôi.

Tới mục tham khảo ánh màu bảng PANTONE® của Madeira